Copy

An Giang được hỗ trợ 2.572,766 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia

Ngày 23-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Quyết định 2202 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ số gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Theo đó, An Giang tiếp nhận và phân bổ số lượng gạo còn lại 2.572,766 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh theo Quyết định 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ cho 171.518 người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn khác đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, với định mức 15kg gạo/người.
Cụ thể, UBND tỉnh An Giang phân bổ số gạo như sau: TP. Long Xuyên 221,940 tấn hỗ trợ cho 14.796 người; TP. Châu Đốc 70, 350 tấn hỗ trợ cho 4.690 người; TX. Tân Châu 340,800 tấn hỗ trợ cho 22.720 người; huyện An Phú 116,640 tấn hỗ trợ cho 7.776 người; Phú Tân 276,915 tấn hỗ trợ cho 18.461 người; Châu Phú 350,625 tấn hỗ trợ cho 23.375 người; Tịnh Biên 90,716 tấn hỗ trợ cho 6.048 người; Tri Tôn 286,755 tấn hỗ trợ cho 19.117 người; Châu Thành 231,960 tấn hỗ trợ cho 15.464 người; Chợ Mới 304,470 tấn hỗ trợ cho 20.298 người và Thoại Sơn 281,595 tấn hỗ trợ cho 18.773 người.
HẠNH CHÂU/https://baoangiang.com.vn/an-giang-duoc-ho-tro-2-572-766-tan-gao-tu-nguon-du-tru-quoc-gia-a313615.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*