Copy

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 25/9/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 24/9/2021 đến 06 giờ ngày 25/9/2021 đã ghi nhận 04 ca mắc mới, trong các cơ sở cách ly y tế.
Cộng dồn đến nay là 8.249 ca.
Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có áp dụng một số quy định ở mức cao hơn và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP/https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/7848146?plidlayout=2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*