Copy

Tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại

Sáng ngày 28/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 – 2021 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại.
Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn dự tại điểm cầu Đồng Tháp
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2017 – 2021, về cơ bản, tất cả các nội dung và giải pháp trong chương trình đã được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật như: Không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật, đã có 14 vùng an toàn, không có bệnh dại và số tỉnh có nguy cơ cao giảm 30% v.v..
Trong giai đoạn 2017 – 2021, cả nước có 378 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 52/63 tỉnh, thành phố; trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 – 2016.
Tại Đồng Tháp, trong 05 năm qua, toàn tỉnh có hơn 153.000 động vật nuôi (tổng đàn bình quân 30.600 con/năm); đã tiêm ngừa bệnh dại cho trên 82.000 động vật nuôi, tỷ lệ đạt 53,49%/năm; số ca bị súc vật cắn đi tiêm phòng dại dự phòng là trên 88.000 lượt người và có 05 ca tử vong do bệnh dại lâm sàng.
Để đạt mục tiêu kiểm soát được bệnh dại trên chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, nhiều giải pháp được đưa ra tại Hội nghị, trong đó truyền thông nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý, đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin và chủ động định kỳ lấy mẫu giám sát vẫn là mấu chốt để thực hiện thành công chương trình.
Cũng tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28/9).
Việt Tiến/https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/7900026?plidlayout=2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại

Sáng ngày 28/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 – 2021 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại.
Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn dự tại điểm cầu Đồng Tháp
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2017 – 2021, về cơ bản, tất cả các nội dung và giải pháp trong chương trình đã được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật như: Không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật, đã có 14 vùng an toàn, không có bệnh dại và số tỉnh có nguy cơ cao giảm 30% v.v..
Trong giai đoạn 2017 – 2021, cả nước có 378 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 52/63 tỉnh, thành phố; trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 – 2016.
Tại Đồng Tháp, trong 05 năm qua, toàn tỉnh có hơn 153.000 động vật nuôi (tổng đàn bình quân 30.600 con/năm); đã tiêm ngừa bệnh dại cho trên 82.000 động vật nuôi, tỷ lệ đạt 53,49%/năm; số ca bị súc vật cắn đi tiêm phòng dại dự phòng là trên 88.000 lượt người và có 05 ca tử vong do bệnh dại lâm sàng.
Để đạt mục tiêu kiểm soát được bệnh dại trên chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, nhiều giải pháp được đưa ra tại Hội nghị, trong đó truyền thông nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý, đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin và chủ động định kỳ lấy mẫu giám sát vẫn là mấu chốt để thực hiện thành công chương trình.
Cũng tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28/9).
Việt Tiến/https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/7900026?plidlayout=2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*